NICOLAIKERK is weer open. NICOLAIKERK is weer open.
Vanaf zondag 27 juni is er geen maximum meer aan het aantal kerkgangers. Wel met in achtneming van de 1,5 meter en hygiëne-maatregelen en opgave per mail. Ook mogen alle liederen weer meegezongen worden door de aanwezigen.
Verzoek aan allen om alert te blijven op het bewaren van afstand, met name bij het binnenkomen in de kerk, bij het groeten van de predikant na afloop van de dienst en bij het verspreiden naar de uitgang of de koffie

Onze kerkdiensten zijn ook nog steeds te volgen via YouTube en Kerkomroep. De liturgieen voor de vieringen zijn hier te vinden. 
U bent van harte uitgenodigd!
 
terug