Vieringen Vieringen
Vanaf zondag 27 februari zijn de meeste coronamaatregelen vervallen. Graag nog wel aandacht voor de basisregels: handhygiene, hoesten en niezen in de elleboog en geen handen schudden. Mondkapjes en afstand houden hoeft niet meer, maar het mag wel, als u zich daar prettiger bij voelt. Uiteraard blijven de diensten te volgen via YouTube en Kerkomroep. De liturgieen voor de vieringen zijn hier te vinden. 
U bent van harte uitgenodigd!
 
terug