Wake voor vrede en recht

Wake voor vrede en recht
Op 11 februari 16.00 uur organiseert de Nicolaïkerk opnieuw een ‘Wake voor
vrede en recht’ met gebeden, verhalen, (Taizé) liederen, licht en stilte. Wees
welkom om in de kring mee te bidden voor de nood van zoveel mensen in
conflictgebieden, te reflecteren op onze eigen rol als omstander en je te laten
bemoedigen door het licht dat ontstoken wordt.
terug