Werkgroep Duurzame Klaas

Werkgroep Duurzame Klaas
De werkgroep Duurzame Klaas is in 2023 gestart.
De werkgroep sluit aan bij meerdere doelstellingen uit het beleidsplan van de gemeente.
In het kort zijn dat:
1. Missie en visie: Zorg voor elkaar en de wereld krijgt alle aandacht. We laten ons inspireren en leiden door verhalen uit de Bijbel, die levend zijn door de verbinding met het hier en nu.
2. Het levende woord van God als basis: Het geloof vormt het uitgangspunt. Duurzaam leven is een christelijke opdracht.
3. Samen gemeente zijn: We organiseren verschillende activiteiten waarin gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan over duurzaamheid in relatie tot geloof. We hopen dat dit bijdraagt aan een inclusief en respectvol gesprek over de zorg voor de schepping.
4. Jong en oud betrekken: We richten onze activiteiten zowel op de jeugd, de tieners als de ouderen.
5. Kerk zijn in de wereld om ons heen: We zijn gericht op onze rol als gemeente in het zorgen voor de schepping. Dat betekent bijdragen aan een leefbare wereld, zorgen voor toekomstige generaties en alle anderen die nu al de gevolgen van de ecologische crisis voelen bijv. door extremer weer of de energierekening.
 
terug