Diaconie Diaconie

De diaconie van de Nicolaikerk is geïnspireerd door de zeven werken van barmhartigheid die in de Bijbel genoemd worden: de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken bezoeken, de gevangenen bezoeken en de doden begraven (Mattheus 25: 35-36). 

Als wijkdiaconie proberen we daarvoor een eigentijdse vorm te vinden.
Hierbij schakelen we zoveel mogelijk de gemeenteleden in, die zo allemaal bewust worden van de diaconale opdracht en de handen uit de mouwen kunnen steken. 
De diaconie verbindt daarmee de kerk met de samenleving.


De wijkdiaconie richt zich met acties en (financiële) ondersteuning niet alleen op gemeenteleden. Wij hebben specifiek oog voor wijkbewoners in financiële nood, ouderen, vluchtelingen, (ex)gedetineerden, dak- en thuislozen.
Hierbij werken we nauw samen met de wijkteams en maatschappelijke organisaties in Rivierenwijk en Hoograven. Ook met inlooppunten zoals Het Trefpunt in Rivierenwijk en Het Knooppunt in Lunetten, waar mensen even op adem kunnen komen, wordt samengewerkt.

Voor ouderen wordt jaarlijks een specifiek ouderenkerstfeest bekostigd. Door samenwerking met Stichting Present worden gemeenteleden uitgedaagd om voor anderen in beweging te komen.

Verder besteedt de diaconie aandacht aan allerlei hulpverleningsprojecten wereldwijd, die we steunen met speciale (Avondmaals)collecten. Voor dit werelddiaconaat sluiten wij vaak aan bij KerkinActie. In de kerk wordt via verkoop van Fair Trade producten aan bewustwording gedaan voor een eerlijke prijs voor producten. 

 

terug