Diaconie Diaconie

De diaconie van de Nicolaikerk is geïnspireerd door de zeven werken van barmhartigheid die in de Bijbel genoemd worden: de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken bezoeken, de gevangenen bezoeken en de doden begraven (Mattheus 25: 35-36). 

Als wijkdiaconie proberen we daarvoor een eigentijdse vorm te vinden.
Hierbij schakelen we zoveel mogelijk de gemeenteleden in, die zo allemaal bewust worden van de diaconale opdracht en de handen uit de mouwen kunnen steken. 
De diaconie verbindt daarmee de kerk met de samenleving.


De wijkdiaconie richt zich met acties en (financiële) ondersteuning niet alleen op gemeenteleden. Wij hebben specifiek oog voor wijkbewoners in financiële nood, ouderen, vluchtelingen, (ex)gedetineerden, dak- en thuislozen.
Hierbij werken we nauw samen met de wijkteams en maatschappelijke organisaties in Rivierenwijk en Hoograven. Ook met inlooppunten zoals Het Trefpunt in Rivierenwijk en Het Knooppunt in Lunetten, waar mensen even op adem kunnen komen, wordt samengewerkt.

Voor ouderen wordt jaarlijks een specifiek ouderenkerstfeest bekostigd. Door samenwerking met Stichting Present worden gemeenteleden uitgedaagd om voor anderen in beweging te komen.

Verder besteedt de diaconie aandacht aan allerlei hulpverleningsprojecten wereldwijd, die we steunen met speciale (Avondmaals)collecten. Voor dit werelddiaconaat sluiten wij vaak aan bij KerkinActie. In de kerk wordt via verkoop van Fair Trade producten aan bewustwording gedaan voor een eerlijke prijs voor producten. 

 

 
Hedendaagse werken van barmhartigheid Hedendaagse werken van barmhartigheid
werken van barmharigheid - hongerigen en dorstigen spijzen en lavenDe ‘hongerigen en dorstigen’ proberen we te voorzien via inzamelingen voor de Voedselbanken in Rivierenwijk en Lunetten tijdens de Oogstdienst en het organiseren van een jaarlijkse Klaasmaaltijd in de kerk voor eenzamen, ongedocumenteerden, dak- en thuislozen.


werken van barmharigheid - naakten kledenDe ‘naakten kleden’ doen we via kledinginzameling met kerst voor opvanghuizen in de stad en uitdeling van kleding tijdens de Klaasmaaltijd.De ‘vreemdeling herbergen’ doen we via steun aan Villa Vrede en STIL en samenwerken met de Centrale Diaconie van de stad Utrecht in een stedelijke opvang voor vluchtelingen.Het ‘verzorgen van de zieken’ krijgt vorm door als diakenen deel te nemen aan de kerkdiensten in het Antonius Ziekenhuis Nieuwegein.Het ‘bezoeken van gevangenen’ krijgt gezicht door de hele wijkgemeente in te schakelen bij het schrijven van kaarten als Paasgroet voor gevangenen. Verder werkt de wijkdiaconie samen met de Stichting Exodus in onze wijk, waar ex-gedetineerden een nieuw bestaan kunnen gaan opbouwen.


Het ‘begraven van de doden’ betekent voor diakenen dat zij deelnemen aan uitvaartdiensten voor overledenen en het voortouw nemen in de kranslegging op 4 mei in de wijk Hoograven.
 
 
Contact Contact

Wilt u meer weten of meehelpen? Kent u iemand die ondersteuning nodig heeft? Neem dan gerust contact met ons op. 

Voor meer informatie over het stedelijk diaconaal werk en mogelijkheden om mee te werken, kijkt u op de website van de Protestantse Diaconie Utrecht.

Alle christelijke kerkgemeenschappen en diaconale initiatieven worden verder ook weer bij elkaar gebracht in het Diaconaal Netwerk Utrecht (DNU). Zie voor meer informatie de website.

Om het diaconaal werk mogelijk te maken, wordt er regelmatig gecollecteerd tijdens onze vieringen. Uw bijdrage is ook van harte welkom op IBAN NL52 RABO 0175 4672 69 t.n.v. Diaconie PGU Nicolaikerk.