Vorming en Toerusting
17 sep 2023

Vorming en Toerusting
Het kraakt, het rommelt, het droogt uit, het fikt, het schokt, het smelt, het regent, het spoelt weg... de aarde kraakt en kreunt in haar voegen, trilt op haar fundamenten. Maar er is hoop..... Een groen bewustzijn cultiveren met elkaar, dat is wat ons voorstaat dit jaar.... Een wekroep als van profeten die verantwoordelijkheid vragen vanuit een radicale verbazing: Hoe groot zijn uw werken Heer, U hebt alles met wijsheid gemaakt,  psalm 104... (Arthur Hegger bij de introductie van het jaarprogramma)

Het afgelopen jaar is in de gemeente het initiatief opgekomen om groen te leven. Er vormde zich een werkgroep Duurzame Klaas die in de Nieuwsbrief regelmatig tips geeft. Het besef dringt door dat er niet alleen grenzen aan de groei zijn, maar dat deze grenzen inmiddels zo ver overschreden zijn dat de ecologische systemen in de natuur uit evenwicht raken en hun herstellend vermogen vrijwel uitgeput is. We onderschrijven het initiatief van deze werkgroep. Het programma voor het komende jaar is dan ook voor een deel in samenwerking met de werkgroep Duurzame Klaas opgesteld.

Het hele programma met uitgebreide inleiding is hier te vinden. Voor meer informatie kunt u ons mailen.
terug